Privacy-beleid

We danken u voor uw belangstelling voor onze website. De bescherming van uw privacy is heel belangrijk voor ons. Hieronder vindt u uitvoerige informatie over de omgang met uw gegevens.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Privacy

Artikel 1: Algemeen

 

De website: Baard-groep.nl is eigendom van Firma Baard.
Firma Baard houdt zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming persoonsgegevens. Deze privacy verklaring bevat informatie over de doeleinden die Firma Baard bij de verwerking van uw persoonsgegevens nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Artikel 2: Gegevensverwerking

Firma Baard verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering en om website statistieken te kunnen ontwikkelen en/of bijwerken. Firma Baard zal de door u verstrekte informatie nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve:
• aan derden die worden ingeschakeld om eventuele garantie procedures te behandelen en/of de door u aangevraagde informatie te leveren;
• indien Firma Baard hier wettelijk toe verplicht wordt.

Artikel 3: Cookies

 

Firma Baard verzamelt diverse informatie over het gebruik van deze website, met inbegrip van uw schermresolutie, browserinstellingen, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende websites en de duur van een gebruikerssessie.
Deze gegevens verzamelt Firma Baard met behulp van een cookie, welke op uw harde schijf geplaatst wordt. Indien u dit wenst kunt u het accepteren van cookies in uw browser uitzetten.

Artikel 4: Websites van derden

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op alle websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Artikel 5: Aanpassingen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen.
Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Artikel 6: Vragen en informatie

Als u vragen heeft over de manier waarop Firma Baard uw persoonlijke gegevens omgaat of u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen, dan kunt u met onze contact opnemen.