Wat betekent de komst van E10-benzine voor U.

Geachte Relatie,

Graag praten wij u even bij over de komst van deze nieuwe brandstof.
In dit schrijven proberen wij u uit te leggen wat de gevolgen voor u kunnen zijn, zowel technisch als financieel.

Wat betekent E10-benzine voor uw machine(s)?

Om te beginnen zullen we eerst iets uitleggen over benzine in het algemeen. De benzine aan de pomp bestaat voor circa 35% uit aromaten.
Deze zorgen ervoor dat de ruwe benzine aangepast wordt naar de benzine zoals wij die iedere dag aan de pomp tanken. Deze aromaten zijn schadelijk voor het milieu en de gezondheid in bijzonder. Ook zijn aromaten medeverantwoordelijk voor het snelle verouderen van brandstof.
Dit is een van de redenen waarom Motomix/Motoplus is ontstaan.

In Motomix/Motoplus bevinden zich minder dan 0.1% aromaten!
Wat betekenen de E en de 10 in E10? De E staat voor ethanol; dit is een
bio-alcohol welke aan benzine wordt toegevoegd om de uitstoot van fossiele brandstoffen te verminderen. De 10 staat voor het percentage ethanol wat er in de benzine is toegevoegd. De bekende Euro 95 benzine heet eigenlijk E5 en heeft dus maximaal 5% ethanol.

Vanaf 1 oktober 2019 zijn benzinestations verplicht om op minimaal de helft het totaal aantal pompen E10 aan te bieden. Premium brandstoffen (zoals Super Plus 98, Shell V-Power, etc.) met geen of weinig ethanol zullen mogelijk minder eenvoudig te verkrijgen zijn omdat het aantal beschikbare pompen zal verminderen. Dit type benzine is, ondanks dat het relatief snel veroudert, een alternatief voor E10.

Problemen door ethanol:

Omdat uw tuinmachines vooral in een bepaalde periode! worden ingezet staan deze buiten deze periode vaak stil (bijv. winter). Deze stilstand kan in combinatie met een hoger ethanolgehalte tot problemen leiden.

Denk hierbij aan:
• Houdbaarheid van de benzine (max. 2-3 maanden!)
• 2-takt olie mengt slecht met ethanol
• 2-3% hoger verbruik
• Ethanol lost rubber- en kunststofdelen op
• Ethanol kan metalen oxideren (tank, carburatie, inspuiting)
• Ethanol trekt vocht aan
• Ethanol kan gomvorming geven. Bij het gebruik van 2-takt olie i.c.m. E10
is dit mengsel slechts 30 dagen houdbaar en kan ontmenging van de olie ontstaan, met alle gevolgen van dien.

Motoplus is geheel vrij van ethanol en kan zonder problemen met E5 of E10 benzine vermengd worden.
Dit geld ook voor E5 en E10 onderling. Hoe om te gaan met machines in de winterperiode / winteronderhoud?
Omdat, zoals hiervoor beschreven, E10 slecht houdbaar is en na circa 2 á 3 maanden stilstand schade aan het brandstofsysteem kan veroorzaken is ons advies om geen E10 in de machine te laten zitten gedurende deze periode.
Wat dan te doen? Wanneer men E10 in kleinere motoren (grasmaaiers, kettingzagen, bosmaaiers, hakselaars, bladblazers, etc.) gebruikt adviseren wij om deze af te tappen en af te vullen met Motoplus of Motomix, al naar gelang het type motor!

Waarom Motomix/Motoplus?

Waarschijnlijk kent een groot gedeelte van u Motomix al en gebruikt u deze
2-takt versie (in de oranje can) voor bijvoorbeeld de kettingzaag of de bosmaaier. Motoplus is een product waarmee men de “E10 problemen” eenvoudig kan voorkomen.
Dus wij adviseren deze brandstoffen ter voorkoming van schade aan het brandstofsysteem van uw machine(s).
De houdbaarheid van Motomix/Motoplus is 5 jaar.